Bæredygtigt Byggeri på Brenderup Højskole

 

På Brenderup Højskole banes lige nu vejen for fremtidens bæredygtige byggeri! Et lille hold af elever og underviser Steen Møller, bygger sammen et såkaldt off-grid halmhus op fra bunden. Fra det første spadestik og fra de første træer fældes i skoven, - til det endelige hus står færdigt.

 

Over foråret 2017 opføres der et 130m2 stort halmhus, som en del af Brenderup Højskoles arbejde med at udvikle måden vi bygger og bor på. Huset kaldes et Off-Grid hus fordi det er afkoblet alle netværk - dvs. kloak, vand, varme og elektricitet - og er dermed det nærmeste vi kommer et ”selvforsynende hus”. Regnvand opsamles og renses til bade- og drikkevand. Alt spildevand, inklusive det fra toilettet, opsamles og genbruges som vand og gødning til planter, og huset producerer elektricitet og varmt vand til beboernes forbrug. Huset bygges primært af naturmaterialer og efterlader et meget lille CO2 aftryk i produktionen. Valget af materialer og husets design gør samtidig, at det er meget billigt at bygge, hvilket er en grundlæggende del af filosofien bag huset. De samlede udgifter til byggeriet forventes at blive under 250.000kr, hvilket i sig selv baner vejen for et gældsfrit og bæredygtigt liv. Naturmaterialerne og de selvgenererende funktioner i huset gør det også ekstremt billigt og bæredygtigt at bo i. Der behøves kun 2-3 rm brænde årligt til opvarmning og højskolen regner derfor kun med en årlig samlet driftudgift på 6.000kr (inkl. forsikring, grundskyld mv.) for huset.

 
 
 

"Medvirker til oplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling"

Steen Møller |  Højskolelærer

 
Offgrid-2.jpg
 
 

Teknikkerne og de enkelte løsninger er udviklet over de seneste 30 år, af bl.a. Steen Møller, som underviser på kurset Bæredygtighed og Byggeri. Eleverne får gennem egen praktisk erfaring et bredt kendskab til økologisk byggeri, herunder byggereglementer, byggetilladelse og materialeindhold. Derudover lærer de helt konkret, at bygge de enkelte bæredygtige løsninger som biogasanlæg, røgvasker, klimaskærm mm. Det er kursets primær formål, at man gennem konkret handling, “medvirker til oplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling”. Derfor er en vigtig del af undervisningen også den samtale, der foregår undervejs og imens byggeriet står på.

 

Off-grid huset er et pionér projekt der peger ind i fremtiden, ved at udvikle måden vi bygger og bor på, og samtidig uddanne nogle unge mennesker, til helt konkret, at bygge lignende huse selv. Eleverne skal rustes til at tage ansvar, blive handlekraftige og deltagende i forhold til de udfordringer, fremtiden sandsynligvis vil byde på. Det er en bæredygtig dannelse, der i tråd med højskolens ånd, går gennem håndens arbejde – og en del af de danske folkehøjskolers bevægelse mod bæredygtig udvikling. Brenderup Højskole har tidligere bygget et koncerthus, som også er et halmhus, samt et naturværksted. Begge bygninger har givet gode erfaringer til konstruktionen af off-grid huset og har givet højskole forstander Ole Dedenroth mod på at gå videre endnu. Til foråret 2018, står Brenderup Højskole klar med endnu et byggeprojekt på linjen Byggeri og Bæredygtighed.