Bærende konstruktion

baerende (1 of 5).jpg
 
 

Når vi her snakker om husets bærende konstruktion, menes der de to store træ-rammer der holder/støtter henholdsvis halmhuset og klimaskærmen.

 

Husets sydvendte facade, er et drivhus i direkte forlængelse af huset, der består af to forbundne rammer af stolper lavet af rundtømmer, med glas imellem. Den inderste ramme udgør væggen mellem selve huset og drivhuset foran, mens den yderste udgør den yderste væg på drivhuset og dermed også den sydvendte facade. De to rammer, eller facader, er begge bærerne da de henholdsvis understøtter klimaskærmen på den yderste ramme og halm husets loft på den inderste.

 

Facaderne er bygget af træ og glas, hvilket rent energimæssigt er en god løsning, både i forhold til produktionen af materialerne og i forhold til energiforbruget ved beboelse. Samtidig er det økonomisk en billig løsning. Begge facader er glasfacader og giver derfor et meget lyst hus med et smukt lysindfald. De to facader danner tilsammen front og bagside på drivhuset, hvilket betyder at man inde fra stuen og køkkenet, kigger direkte ud på de frodige planter. De bærende stolper består af de smukke stammer fra rødgranerne, hvilket er med til at give en ro over bygningen. Bygninger kan hurtigt blive lidt himmelråbende når det er firkantet skåret tømmer man bruger - og derfor valgte vi at bruge rundtømmer til rammekonstruktionen. Rundtømmeret skulle gerne være med til at give huset et naturligt udtryk. Stammerne strækker sig mod himlen, samtidig med at de er rodfæstede i jorden - det samme udtryk søger vi at skabe med de runde stolper som vinduesrammer.

Konstruktion af indre og ydre rammer

Rammerne til de to sydvendte glasfacader er bygget af rundtømmer fra skoven. Vi startede med at save en skald af hver stolpe, for at have en ret side hvor ventilationsvinduer og glasfacader kan hæftes og laves tæt. Skalderne gemte vi, så vi kunne sætte dem på igen, uden på glassene. Det sikrer at glassene sidder godt fast, samtidig med at rundtømmeret bevarer udseendet som hele træer.

 

Stolperne til rammerne består af rødgran stammer med en diameter på mindst 15 cm og en højde på 3,30 m på den ydre facade og 2,70 m på den indre facade. De to facaderammer skal ende med at være i samme højdeniveau, - men ovenpå den indre ramme lægges loft og isolation, hvilket er grunden til højdeforskellen i konstruktionen af rammerne.

 

Den yderste ramme er en del af den bærende konstruktion, som dels bærer husets klimaskærm, og dels udgør husets ydre sydvendte facade. På den måde fungerer stolperne både som bærende konstruktion, der hver især kan bære 5-6 ton, og som vinduesramme til drivhuset. I den ydre ramme brugte vi panserglas, pga. glassets styrke. Den inderste ramme er opbygget af hærdet glas yderst og termorude inderst. De udgør tilsammen ventilationsruden (se afsnittet “Døre og vinduer”) som sørger for både isolering og udluftning, så huset både er varmt og har et godt indeklima.

 

Da det er ekstremt vigtigt at stolperne til hver ramme får fuldstændigt samme længde og er helt vinkelrette, byggede vi et stativ på en kapsav, så vi ikke skulle måle hver enkelt stolpe, men i stedet kunne save dem efter samme mål hver gang. Vi savede 8 stolper til den indre ramme og 15 til den ydre facade. Herefter hæftede vi stolperne på regler foroven og forneden. Placeringen af stolperne er afhængige af hvor glasset skal hæfte og hvor tykt det er så rudernes placering skal indtænkes tidligt i processen. Grunden til at vi nævner det her er, at når rammerne til væggene laves, er det vigtigt at gennemtænke målene i forhold til, hvad der ellers skal ske med facaden. Af samme grund savede vi alle indhug i stolperne til støtte for remme, loftsbjælker og afstivere, mens rammerne stadig lå ned. På den måde slap vi for bøvlet med at save i stolperne når de først var rejst.

Afstivning af rammer

Efter de var rejst satte vi spånplader fra den sidste stolpe i hver side af den indre ramme og ud til væggen som afstivning. Det gør at rammen ikke kan give sig sidelæns. For at sikre den ydre ramme på samme måde satte vi to ekstra stolper på skrå, som afstivning af yderrammen. For at sikre de store og runde stolper savede vi med motorsav et indhug i de skrå stolper så vi kunne få dem helt tæt ind til de lodrette. Mellem stolperne satte vi bulldog skiver, som er skiver med pigge på begge sider, som går ind i begge stolper så de ikke kan rykke sig en millimeter. Det gjorde at vi fik to solide facader som vi både kunne bruge som stillads og til at hæfte klimaskærmen på inden vi byggede det indre hus som vi så kunne bygge i ro og mag i ly under klimaskærmen. Lang tid senere da resten af huset var bygget satte vi glas på facaderne, hvilket man kan læse om i afsnittet Døre og vinduer.

Materialer og økonomi

  • Træ fra skovning: I alt ca. 8.000 kr (400 kr. pr. kubikmeter).

  • Bundrem og toprem: ca. 1.250 kr i alt. (25 kr pr. meter, 50 m i alt).