Højskolen

 

 

Brenderup Højskole hører hjemme i kredsen af nyere højskoler. Den blev grundlagt i 1986 som Den Nordiske Højskole for Fred i Brenderup Gl. Gæstgivergård. Dengang var det fredsundervisningen som var særligt i fokus. Det var en tid hvor folkelige fredsdemonstrationer udgjorde spydspidsen i kampen for en fredelig verden, og højskolen var dengang med i forreste linje. I dag er tiden en anden. Uden at glemme vores rødder arbejder vi ud fra en overbevisning om, at moderne fredsarbejde først og fremmest handler om at møde andre kulturer. Det er derfor vi kalder os Det Internationale Kulturmøde. På Brenderup Højskole har vi derfor en lang tradition for at invitere elever fra hele verden. I mødet mellem danske og udenlandske elever virker Brenderup Højskole som en almen grundtvigiansk højskole, der vægter det mellemfolkelige engagement højt. Udover dette retter vi som skole et gennemgående fokus på bæredygtig udvikling og omstilling, hvilket danner udgangspunkt for såvel skolens undervisning, som for det daglige liv. Tiden kalder på oplysning om klimaet og nye tanker og løsninger – og her går vi forrest blandt højskoler. På den måde bliver Brenderup Højskole stedet, hvor mennesker fra hele verden mødes, for at reflektere, snakke, udtrykke sig og handle, i forhold til vores fælles fremtid. Det internationale kulturmøde danner dermed rammen om arbejdet med bæredygtig udvikling – hvilket vi omfavner igennem debat, kunst, håndværk, musik og samskabelse.

Byggeholdet foråret 2017

Steen Møller, Magnus Stein, Albert Martel, Martin Connelly, Rasmus Geil, Palle Vuholm, Malthe Thorshøj, Camilla Kjeldgaard, Luna Frederiksen, Emil Wikman, Chakrit Suttichan, Jonas Saxtoft, Anton Bjørn Schmidt,  Frederik Guldager, Tareq AlNajjar, Asger Andersen, Hans & Hans!, Stine Stjernholm, Tore Dahl, Jeppe Højland, Knud-Erik Kristensen   

Steen Møller, Magnus Stein, Albert Martel, Martin Connelly, Rasmus Geil, Palle Vuholm, Malthe Thorshøj, Camilla Kjeldgaard, Luna Frederiksen, Emil Wikman, Chakrit Suttichan, Jonas Saxtoft, Anton Bjørn Schmidt,  Frederik Guldager, Tareq AlNajjar, Asger Andersen, Hans & Hans!, Stine Stjernholm, Tore Dahl, Jeppe Højland, Knud-Erik Kristensen