Inden vi bygger 

IndenViByggerSEA2 (1 of 1).jpg
 
 

Tegninger, konstruktion, byggematerialer og beregninger

Når man laver tegninger til et nyt hus, skal man altid lave oversigtstegning, plantegning, snittegning og facadetegning af hver facade. Det hele skal laves med mål - og selvom størrelsesforhold ikke er et lovkrav mere, kan det stadig være en god ide også at have det med for sin egen skyld. Når man har sin ide på plads, kan man lave sin første skitse. Uanset hvor meget man synes konstruktion og materialevalg er gennemtænkt, inden man laver sine skitser, skal man regne med en masse ændringer. Forholdet mellem materialer, konstruktion, design og beregninger har indvirkning på hinanden og skal derfor alt sammen tages med i betragtning, når skitserne udvikler sig, fra ide til tegninger af et hus. Til gengæld behøver man ikke at være bange for at give sig i kast med det, da ingen forestiller sig ens drømmehus og de egenskaber det skal have, bedre end en selv! Og man kan altid søge hjælp når ideen er ved at tage form og beregningerne skal laves.

 

I byggeriet af et hus, og måske især i byggeriet af et off-grid hus som vores, er det nødvendigt at tænke energiløsningerne ind, lige fra starten. Derfor er det en god ide at vurderer hvilke løsninger der passer til ens behov og ønsker, inden man kommer for langt i arbejdet.

 

Det er desuden en god ide at søge inspiration og vejledning i andre lignende projekter. Den klassiske fejltagelse for selvbyggere er at man bygger for stort. Hvis man ikke har bygget før har man ikke samme fornemmelse for hvor stort et arbejde det er og det er nemt at slå nogle streger, og samtidig svært at argumenterer imod - for det er billigt og vi laver det jo selv! Det er naturligvis forståeligt at ville ende med et stort hus - men vores gode råd er at man planlægger det sådan, at man starter med det essentielle man kan nøjes med at bo i, men holder mulighederne åbne for at kunne udvide. Så kan man altid udbygge i etaper derfra. Hvis man først har afsat en grund på 200 m2, kan det nemt blive surt  og dyrt og mange nybyggere har knækket halsen på den måde!

 
 
IndenViByggerSEA2 (2 of 4).jpg
 

Byggetilladelse

For at bygge et hus kræver det at man får en byggetilladelse fra den pågældende kommune. Man bør kigge på den enkelte kommunes hjemmeside for nøjagtige betingelser, men som regel kræves der en oversigtstegning - dvs. tegninger af bygningen fra forskellige vinkler (nord, syd osv.) samt snit- og plantegning, der også beskriver opbygning af materialer, inkl. mål.

I forhold til tid, er det meget svingende hvor i landet man befinder sig. Det kan tage alt mellem 2 til 10 uger, - men er op til den enkelte kommune. Så vidt vi ved er vi de første i Danmark der har fået fuld tilladelse til beboelse af et off grid hus. Og det kan vi i høj grad takke Middelfart Kommune for. Ved første møde var det op af bakke, men efter at de fik ordentligt indsigt i projektet, var de helt med på ideen.

 

Kommunen vil stille krav om statiske beregninger - dvs. styrkeberegninger på at vægge bliver stående i stormvejr, under snetryk og lignende. Og man skal i langt de fleste tilfælde bruge en ingeniør - især hvis det er noget nyt man bygger. Derudover skal der laves rammeberegning, - dvs. at man har fast varmetabsramme der gør at man kan flytte rundt med isoleringen, fra f.eks. væg til loft, tilfører solceller eller varmepumber eller lignende. Men i sidste ende munder dette ud i en samlet varmetabsberegening som skal godkendes af kommunen.

 

Brandsikkerhed

I forhold til brandsikring skal man som udgangspunkt “kun” have overholdt bygningsreglementet - men kommunen kan derudover forlange en eftervisning af brandsikkerheden. Dvs. at du i princippet skal fremskaffe yderligere dokumentation der viser at du overholder brandregler. Men ud fra snittegningen, hvor man kan se opbygning, og med en forklaring af husets brandsikring, er det normalt nok. Uanset hvad, skal man leve op til bygningsreglementet og må f.eks. ikke have brandbare materialer indendørs (vægge og loft), med mindre de har en gennembrændingstid på 30 min. og lignende regler. Læs derfor bygningsreglementet, hvis du ikke kender det. I vores tilfælde er lerpuds et brandsikkert materiale der ikke kan brænde! Så vi kan i princippet have krudt i væggene - men i denne omgang nøjes vi nu med halm.

 

Det samme gør sig gældende ift. placering af huset. Der er krav om at der er  2,5 m til skel, 4 m. til offentlig vej og man skal overholde brandmæssige afstande mellem nærliggende bygninger afhængig af bygningernes beklædning. F.eks. kræver stråtækte huse 10 m. afstand osv.

 

Når man snakker brand og brandsikring, er der helt fastlagte regler man skal følge - men det er i sidste ende den lokale brandinspektør der suverænt bestemmer. Hold dig derfor på god fod med ham. Det samme gælder desuden ift. ovne. Her er det skorstensfejeren der alene skal godkende det du laver - og især hvis man laver noget der går ud over normalen, som vi gør, er det smart at tage snakken med ham inden man går i gang med opsætningen, og har mulighed for at forklare hvad pokker det er man har gang i. Der er ingen indsigelsesret - så man er afhængig af disse godkendelser.

 

 

Bygningsreglement og lokalplan

Helt overordnet er det nødvendigt at opfylde bygningsreglementer og lokalplan. Bygningsreglementet er landsdækkende og omhandler regler om f.eks. afstande, redningsåbninger, ventilation mm., og er kort sagt meget fornuftigt at læse. Lokalplanerne derimod, er forskellige fra kommune til kommune. Der kan være de mærkeligste retningslinjer i sådanne planer fordi kommuner, når de omlægger et område til bebyggelse, har forskellige ideer med det. Det kan f.eks. være udseende, hvor alle huse pludselig skal have samme type eller farve tag. Derfor kan det være svært at lave alternativt og/eller økologisk byggeri, med f.eks. levende tag.

 
inden vi bygger (6 of 7).jpg

Arbejdsplan

For at få et overblik over hvilke materialer vi skulle bruge, gennemgik vi hele byggeriet step by step. Vi delte det hele op i mindre arbejdsopgaver, hvor vi til hver arbejdsopgave overvejede følgende punkter

  • Bemanding (hvor mange er man/hvor mange kan man være)

  • Værktøj (hvad skal vi bruge, hvad kan vi selv skaffe, hvad skal vi leje)

  • Materialer (hvad og hvor meget skal vi bruge)

  • Økonomi (Et overslag over prisen på hver enkelt ting. Senere tælles det sammen på en liste hvorfra samlede tilbud indhentes, så man kan få mængderabat)

Det er klart, at en sådan arbejdsplan ikke kommer til at blive fulgt til punkt og prikke. Men den kan bruges til at give et overblik over arbejdsopgavernes omfang - og hjælpe til at lave en overordnet tidsplan for projektet. Noget af det vigtigste i et større byggeprojekt som dette, er at man hele tiden tænker forud - får bestilt materialer og skaffet værktøj undervejs, så man så vidt muligt undgår at gå i stå. Det er en stor udfordring for den/de byggeansvarlige at holde arbejdsfolkene beskæftiget.

 

For at få en overordnet tidsplan over projektet, overvejede vi hele byggeriet baglæns fra vores deadline i juni. Vi regnede ud hvor lang tid hver enkelt aktivitet ville tage og overvejede nøje om flere aktiviteter kunne gøres samtidig, ud fra det antal mennesker vi havde til rådighed. Denne måde at få et overblik over byggeriet er tidskrævende på kort sigt, men kan spare rigtig meget tid på den lange bane. Det er derfor en god ide, altid at have de overvejelser med, selv i meget mindre projekter.

 

En sidste ting der er værd at overveje, er oprydning og bortskaffelse af overskudsmateriale. Det er ikke altid det sjoveste ved en byggeproces, men planlægning kan lette arbejde gevaldigt og være med til at sikre at tidsplanen holder.

 

Det er dog vigtigt at vide, at man ikke kan lægge en plan som følges fast. Der vil altid opstå uventede problemstillinger og praktiske udfordringer, der gør at man må omlægge og omstrukturerer sin plan - men til gengæld har man en plan at omstrukturerer og et samlet fælles overblik.

 

Materialeoversigt og indhentning af tilbud

Da vi havde gennemgået alle arbejdsopgaver og derefter tidsplanen, vidste vi hvilke materialer vi skulle bruge hvornår. Det regnede vi sammen på en samlet liste, så vi kunne indhente tilbud fra flere forskellige forhandlere, for at prisen kunne blive så lav som muligt.

Økonomisk set er det altid en god ide, hvis man har tid og mulighed til at finde genbrugs- og overskudsmaterialer fra andre byggeprojekter, hvor det giver mening. Det tager tid - men rigtig mange penge kan spares - og så giver genbrug jo også mening i miljømæssig forstand.

 

Model bygning

Det er en rigtig god ide at bygge en model af huset inden man bygger. Dels giver det alle implicerede en bedre ide om hvordan det endelige resultat bliver, og dels kan en model afsløre både æstetiske og byggemæssige fejl, når man forvandler ide og tegning til et konkret og virkeligt byggeprojekt. Det er desuden en enorm fordel for formidlingen af ens byggeprojekt, at man har en model at tale ud fra og vise frem - og det sikre en fælles forståelse og fornemmelse af det færdige hus.

Byggeplads

Opmåling / Afsætning af grund

Når grunden til huset afsættes er det selvsagt vigtigt at det bliver præcist. Hvis det er et firkantet eller rundt hus er det nemt. Med runde huse finder man centrum og slår en cirkel. I firkantede huse kan man lave et såkaldt krydsmål, fra hjørne til hjørne - diagonalt - som skal være lige lange. Hvis de er det, er hjørnerne 90 grader. Det er anderledes med et 8-kantet hus, men det kan lade sig gøre. Man skal i alle tilfælde lave kontrolmål - flere gange! Det der kan give problemer, er hvis afsættet for fundamentet er skævt. Hvorimod det sjældent går helt galt, hvis fundamentet står rigtigt - på trods af skæve tiltag senere hen!

 

Afsætning af materialer

Da maskiner og fragtmænd er dyre, er det en god ide at tænke over hvor man vil have aflæsset de forskellige materialer, så man hverken forslæber sig, går i vejen for sig selv eller bliver nødt til at hyre flere maskiner end nødvendigt. De to faktorer der skal tages med i beregning er dels hvor man skal bruge materialerne og dels hvornår man skal bruge dem. Det nytter ikke noget at der ligger byggematerialer der hvor man skal bruge pladsen til at bygge og samtidig letter det arbejdet gevaldigt, hvis det man skal bruge, er lige ved hånden.

I vores tilfælde flyttede vi det såkaldte pizza-hut - et mindre træskur - som vi placerede så tæt på byggeriet som muligt, og derefter indrettede som arbejdsskur til mindre værktøj og lignende, hvilket var en kæmpe fordel igennem hele processen.

 

Afsætning af materialer er en løbende proces man skal være opmærksom på, hver gang en vognmand ankommer - når først muslingeskaller, jord eller fliser er læsser af, er det et stort besvær at flytte rundt på.

 

Materialer og økonomi

  • Tegninger: Lavet selv, Steen Møller (vælger man at hyre en arkitekt bliver det hurtigt dyrt!).

  • Statik beregninger (hvor meget det kan bære): 5.500kr. Lavet af Caroline White (Glarbo & White).

  • Varmetabsberegning: Ca. 5.000kr. (Glarbo & White).

  • Byggetilladelse: Ca. 1.200kr.

 
inden vi bygger (5 of 7).jpg